Forberedelse

Vi har gentagne gange set at staten og politiet er villige til at bruge omfattende overvågning for at bremse folkelig modstand. Selv åbne og fredelige initiativer er blevet mødt med mistro, overvågning og repression, hvis de udfordrer den siddende magt. Med den seneste tids afsløringer af omfanget af overvågning er det blevet tydeligt, hvor mange ressourcer staten egentlig bruger på overvågning af egne borgeres fredelige aktiviteter. Det kan derfor være en god ide at tage forholdsregler for at beskytte sig selv.

Her er et par forslag til hvordan:

  • Forsøg så vidt muligt at mødes ansigt til ansigt med de mennesker du gerne vil snakke om skifergas med. Sørg for at lægge jeres telefoner fra jer et andet sted end hvor i mødes, da telefonen kan bruges som mikrofon til aflytning af samtaler, selv hvis den er slukket.
  • Skal du send mails om møder, demonstrationer, aktioner og lignende, så send krypterede mails. Alle andre mails vil være tilgængelige for politiet hvis du kommer i søgelyset og vil kunne blive brugt imod dig.
  • Har du en android smartphone så brug apps som “textsecure” og “redphone” for at kryptere dine sms’er og samtaler. Ellers så lad være med at bruge din telefon til at lægge planer og lave aftaler.
  • Alternativt kan du bruge skype til at kommunikere igennem da det er sikrere end ukrypterede mails eller telefonopkald og sms’er.

Retshjælp:

  • Har du spørgsmål af juridisk karakter eller er du kommet i problemer med politiet kan du med fordel kontakte Retshjælpen Rusk der yder gratis retshjælp. Du kan læse mere om dem på: www.rusklaw.dk
  • Meld dig ind i BødeBanken. Det er en forening hvor medlemmer hjælpes med kollektivt at dække bøder fra politiske aktioner. Læs mere på: www.boedebanken.dk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s