Om Bloker Boretaarnet

På trods af protester fra lokalbefolkningen i Vendsyssel og folk i resten af landet, har det multinationale energiselskab Total anskaffet et stort landområde i Dybvad i Nordjylland til prøveboringer efter skifergas. Skifergas er en ekstrem energiform, der er endnu mere forurenende og klimaskadelig at udvinde end de konventionelle fossile brændsler. Den eskalerende globale opvarmning kræver, at alle fossile brændsler forbliver i undergrunden. Alligevel er Total godt i gang med at ændre en mark i Jylland til en tung industrizone med forurening af luft og vand til følge, udelukkende for at kunne tjene penge på vores og naturens bekostning.

Total er i øjeblikket ved at forberede den første af en række testboringer. Boreplatformen er allerede bygget, og nu venter Total kun på at boretårnet ankommer, så de kan starte den første prøveboring efter skifergas på dansk grund. Boretårnet ankommer i følge planen i løbet af februar/marts, hvis ikke vi får stoppet det! Lykkes det for Total at gennemføre prøveboringen, og finder de skifergas i undergrunden, er vejen banet for kommerciel udvinding af skifergas i Danmark. Kan Total vise, at der er penge at tjene ved at udvinde skifergassen, vil kapitalismens profitmotor tromle henover alle miljøhensyn. Mennesker, miljø og klima vil blive de store tabere, mens statens og de store multinationale virksomheder profitmaksimerer på vores bekostning. Derfor må vi stoppe dem, før de borer det første hul!

Vi er trætte af at lytte til politikkernes tomme løfter. Den danske stat er allerede dybt afhængig af indtægter fra Nordsøolien. Denne indtægtskilde vil dog blive gradvist tømt i de kommende år, og politikerne er derfor desperate efter, at finde nye måder hvorpå de kan presse penge ud af undergrunden. Statens medejerskab på 20 procent er åbenbart nok til, at de er villige til at sætte alle miljøhensyn over styr og ignorere befolkningens ret til rent drikkevand. Hvis skifergasudvinding skal stoppes er det på høje tid, at vi siger fra og stopper boretårnet før det kommer frem til boreområdet.

Vi er en gruppe personer som er trætte af at se passivt til, mens vores miljø bliver smadret. Derfor indkalder vi til demonstration og direkte aktioner med brug af civil ulydighed, for at stoppe boretårnet når det ankommer i februar/marts. Boretårnet vil ankomme fordelt på et større antal lastbiler, og det forventes derfor at tage flere dage, før alle delene er kommet frem. Den præcise dato for transporterne er stadig ukendt, men når vi ved mere og/eller når lastbilerne begynder at ankomme, vil vi indkalde til aktioner i området omkring Dybvad.

Hvis du gerne vil holdes opdateret om hvad der sker, så send en mail til blokerboretaarnet@riseup.net. Så holder vi dig informeret om, hvornår boretårnet ankommer. Vi vil også gerne opfordre til, at du skriver et telefonnummer i mailen, hvis der er brug for hurtig mobilisering. Vi arrangerer fælles bustransport fra København med stop i større byer undervejs.

Du kan også støtte initiativet ved at donere til 5322-0245023. Ethvert beløb bliver modtaget med kyshånd.

Tjek også vores facebook og www.skifergasnejtak.dk for løbende information. Lad os sammen sige NEJ til skifergasudvinding i Vendsyssel, Danmark, EU og resten af verden!

Hilsen Aktion Bloker Boretårnet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s