Civil Ulydighed

En af de største trusler vi som verdenssamfund står overfor i dag er den eskalerende klimakrise. En omstilling væk fra brugen af fossil energi burde derfor være højeste politiske prioritet. Selvom en sådan omstilling er essentiel for at undgå et klima ude af kontrol, har det vist sig umuligt for politikerne at tage problemstillingen seriøst. Kortsigtet profit fra udvindingen af fossile brændsler prioriteres i dag højere end hensynet til rent drikkevand og et stabilt klima. Når politikerne således er villige til at gamble med vores fælles fremtid for at tjene penge på udvinding af skifergas, er vi nød til at sige stop. Vi er forpligtede til sammen at markere vores modstand og kæmpe for at udvindingen af skifergas aldrig kommer til at foregå, hverken i Vendsyssel, i Danmark eller i resten af verden.

Nogen gange kan det vise sig nødvendigt bruge civil ulydighed, hvis konsekvenserne ved at lade være er for store. Vi kan ikke tillade at Total åbner muligheden for udvinding af skifergas i Danmark. Læserbreve, VVM indvendinger og demonstrationer er åbenbart ikke nok. Hvis politikerne ikke er villige til at tage det eneste acceptable valg og stoppe al yderligere udvinding af fossil energi må vi i stedet blokere for at det kommer til at ske. Vi må ved brug af civil ulydighed stoppe boretårnet fra nogensinde at komme frem. Planen er at lave sit-down aktioner, hvor vi med vores kroppe vil sidde i vejen for lastbilerne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s